top of page

Regler

Det här dokumentet innehåller grundläggande regler och villkor för våra arrangemang. 

Allmänt

 

Åldersgräns:

15år om man åker själv. Alla är välkommna i sällskap av vuxen.

 

Incheckning:

Före ett lajv ska samtliga deltagare checka in. Här tilldelas ni bostad om ni ännu inte tagit del av den informationen, samt mottar er karaktärs eventuella pengar och intrigföremål.

Utcheckning:

Alla deltagare måste checka ut, det är viktigt för att arrangörerna ska veta hur många deltagare som finns på området hela tiden. Utcheckning sker primärt efter lajvets slut, om du måste ge dig av under pågående lajv är det extra viktigt att du informerar arrangörer så att de vet att du inte längre finns på området.

 

Pengar, föremål och intriger

 

Pengar:

Det finns speciella mynt som kan användas i spelet som betalmedel för tjänster etc.


Intrigföremål:

Intrigföremål är föremål, dokument eller andra objekt som ingår i intrigtrådar. Dessa kommer ha lila band som inte får avlägsnas och ska återlämnas efter lajvet.

Värdeföremål:

Det finns även värdeföremål och ädelstenar som arrangörerna sätter i spel. Stenar och andra värdeföremål som inte förts till lajvet eller godkänts av arrangörerna är inte giltiga utan anses som fusk.

 

Det kommer finnas personer inlajv som kan värdera och även köpa värdeföremål och bedöma varans äkthet.

 

Större värdeföremål kommer att lilabandas precis som intrigföremålen, vi inser att detta kan skapa svårigheter att urskilja vad som endast är värt pengar och vad som kan ha betydelse för större förlopp, vilket är hela meningen.

Preparat:

På lajven används laminerade plastkort för att representera olika trollbryggder, gifter och andra preparat. Dessa kort förklarar tydligt vad som händer med den som blir utsatt så allt en gör är att läsa kortet och spela vidare utifrån informationen. 

Säkerhet

 

Alkohol

Vi vill understryka att våra arrangemang är alkohol och drogfria. Anvisad plats bortanför barnens område kommer finnas för eventuella rökande vuxna. Lägerledare och lärare får ej röka på arbetstid.

 

Eld

Elda gör vi i primärt i de fasta eldstäder som finns på området. Om väder tillåter kan även temporära eldstäder tillåtas om de godkänns av arrangör.

 

Nödsituationer

Vid off-fara eller om någon skadar sig på riktigt är det viktigt att bryta spelet på ett tydligt sätt. Detta görs bäst genom att tydligt börja det man säger med ordet ”offlajv”. Tex: ”Offlajv, Niklas har slagit i huvudet, hämta hjälp”

 

Trygghet

Trygghetsarbetet på våra arrangemang tar starkt stöd i våra policys.

Att smäda, förolämpa inlajv

Det är helt okej att vara otrevlig, svinig och förtryckande i sitt spel, dock är det viktigt att detta sker på rätt sätt. Det är strikt förbjudet att förtrycka/smäda någon baserat på off-attribut. Detta inkluderar bland annat hudfärg, hårfärg, kön, vikt och personliga åkommor (t.ex. läspning eller funktionsvariation). För att kommentera någons tal eller utseende måste du således känna personen tillräckligt bra off för att veta att detta inte är en off-egenskap som personen har. Det är också helt förbjudet att använda könsord.

 

Svordomar och kraftuttryck

Som kraftuttryck kan ”vid” användas i kombination med diverse passande ord tex: ”Vid alla gudar” eller ”vid min olycksaliga vänsterfot”. Andra svordomar och skällsord som kan passa kan vara diverse ord och sammansättningar som känns rätt i fiktionen. För att nämna några: För bövelen, piskande råttsvansar, iglar och blodsugare, yngel, usling, parasit, och många fler.

 

Det är strikt förbjudet att använda könsord och smädelseord anknutna till sexualitet.

Bryt spelet

Det är alltid okej att bryta spelet om en hamnar i en situation som känns otrygg offlajv. Detta görs enklast genom att använda frasen "off-lajv". T.ex. om du befinner dig i en hotfull situation inlajv och det plötsligt börjar kännas obehagligt offlajv. Då kan du säga till personen som hotar dig: "Offlajv, låt mig vara". 

Vi rekommenderar att en efter en sådan situation samtalar off med motparten för att reda ut vad som gick fel, alternativt samtalar med en arrangör eller trygghetsvärd så att de kan reda ut situationen.

Stridsregler

Vårt lajv kommer att inkludera stridsscener, men dessa kommer inte att vara huvudfokus. Strider bör ha en anledning och det finns potential för dödliga konsekvenser, men det är inte garanterat. Stridsscener bör spelas ut på ett övervägt sätt, med hänsyn till andra spelares reaktioner. Slag mot huvudet är strikt förbjudet och slag mot känsliga områden bör undvikas. Spelare får inte heller stöta med vapen och alla vapnet ska ha granskats och godkänts av arrangörerna.

Vapenregler

Vapen ska vara godkända av en arrangör innan de används i spelet. Kom ihåg att de bör behandlas som om de vore riktiga vapen - de är potentiellt farliga och definitivt inte leksaker. Spelare under 13 år får inte bära vapen om de inte är med en vuxen som ansvarar för att den yngre spelaren följer strids- och säkerhetsregler.

Närstrids- och Avståndsvapen

Närstridsvapen, eller boffervapen, är skumvapen belagda med ett lager latex. Alternativt kan vapen av formpressad gummi användas. Alla verkliga blankvapen bör lämnas hemma. För avståndsvapen, som bågar, får dragstyrkan inte överstiga 30 pund. Pilarna ska vara vadderade och stoppade med ett mynt eller liknande för att förhindra att skaftet tränger igenom.

Sköldar

Sköldar bör vara vadderade och estetiskt tilltalande. Storleken på sköldar får inte överstiga 4000 kvadratcentimeter. 

Kroppspoäng (KP) och Stridssystem

Vi använder ett KP-system för att representera en karaktärs "liv". En genomsnittlig människa/häxfolk har 2 KP, Jotun har 3 KP och alfer har 4 KP. Rustningar kan ge extra KP, baserat på både material och utseende.

 

Återhämtning och Död

KP återhämtas inte automatiskt. Det finns olika metoder för att återställa KP, inklusive magiska helande, användning av helande örter, elixir eller vård från en karaktär med fältskärskunskaper. Om din karaktär dör, kommer arrangörerna att hjälpa dig att skapa en ny karaktär och ge dig ny utrustning om det behövs. En karaktär dör inte bara av strid utan måste bli "snittad" efteråt eller falla offer för magi/gift med dödlig utgång.

Deltagarvillkor för våra evenemang

Genom att anmäla mig till något av våra event eller upplevelser godkänner jag nedanstående avtal:

 • Jag godkänner betalningsvillkor i enlighet med anmälningsformuläret.

 • Jag godkänner att all information som jag skickar in till arrangörerna eller använder under evenemanget rörande min karaktär eller fanfiction och spelvärlden kan komma att användas av arrangörsgruppen i sitt utvecklingsarbete av fiktionen.

 • Jag accepterar att det är min skyldighet att följa evenemangets villkor, evenemagets regelverk och dess policy.

 • Jag är medveten om att jag kan bli avhyst från området ifall jag bryter mot evenemangets policy eller regelverk på ett sätt som arrangörerna anser oacceptabelt.

 • Jag är införstådd med att jag ej har rätt att kräva återbetalning av avgifter ifall jag blir avhyst från evenemanget på grund av vad arrangörerna upplevt som oacceptabelt beteende.

 • Jag är medveten om att jag förbinder mig och ansvarar för att återlämna de eventmaterial (såsom inlajvvaluta, matdon, intrigföremål, klädnader etc.) som jag fått mig tilldelad före eller under evenemanget.

 • Jag som deltagare är medveten att jag är ersättningsskyldig för att ersätta eventuella skador som jag tillfogat lokaler och evenemangets rekvisita.

 • Jag accepterar att jag deltar i evenemanget på egen risk och har ett fullständigt ansvar för min personliga hälsa och säkerhet.

 • Jag godkänner att jag blir medlem i Förenade lajvare när jag anmäler mig till eventet så att jag är skyddad av Sveroks försäkring. 

 • Jag godkänner att detta är ett distansavtal, men att ångerrätten inte gäller då våra evenemang faller in under “Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod”. Du har alltså inte rätt till återbetalning vid avanmälan om ingen annan information står med i specifikt evenemang.

 • Force majeure, i händelse av brand, krig, upplopp, jordbävning, översvämning, pandemi etc. så har arrangemanget rätt att häva avtalet, helt eller vissa delar, eller flytta på tidpunkten för ett evenemang tills dess att det kan genomföras säkert.

 • Vid alla former av återbetalning, om det är så att återköp erbjuds för ett specifikt event, eller för att vi blir tvungna att ställa in så återbetalas aldrig systemavgiften (service fee).

 

Jag godkänner att mina personuppgifter används till:

 • Registrering av medlemskap i föreningen Förenade lajvare.

 • Rapportering av folkbildningsverksamhet till ABF Flen.

 • Kontaktuppgifter såsom adress används, enbart av arranggörsgruppen, för att möjliggöra kontakt vid behov. Brev med information kring evenemang och marknadsföring av dessa kan skickas ut.

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress används, enbart av arranggörsgruppen, för att möjliggöra kontakt vid behov. E-brev med information kring evenemang och framtida evenemang kan skickas ut.

 • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer används före, under och efter evenemangstillfällena om snabb direktkontakt krävs mellan arrangörsgruppen och dess deltagare samt för information och marknadsföring av kommande arrangemang.

 • Arrangörsgruppen delar inte personuppgifter med tredje part.

 • Personuppgifter från anmälan lagras i högst två år.

 • Du har rätt att återkalla ditt medgivande av lagring av uppgifter, men är då medveten om att du inte längre kan delta på evenemanget.

 • Du har som konsument rätt att anmäla klagomål på våran personuppgiftshantering till berörd myndighet. (datainspektionen).

Allmän
Pengar, föremål och intriger
Säkerhet
Trygghet
Deltagarvillkor
Strid
bottom of page