top of page

Acerca de

Väsen & varelser

Väsen och varelser

Mytologier och sagor har funnits i årtusenden och är nästan alltid fyllda med fantastiska och mystiska varelser. Sagor för barn eller spökhistorier som knyter an till histori eller curiosa, men det är ändå bara sagor eller hur?

 

Trolldomssamhället har i alla tider varit anknutet till de varelser och väsen som överskrider det som mundana människor brukar kalla ’övernaturligt’. Trots vår mycket starkare koppling till varelser såsom troll, vättar och alfer så lever vi och dem väldigt sällan tillsammans, utan håller oss på varsin kant och interagerar då och då.

Det finns fortfarande otroligt mycket vi inte vet om de magiska folken som lever i skogarna och under jorden på samma sätt som vi håller väldigt mycket hemligt från dem.

Älvfolk och tomtar och resten av alla knytt och väsen som för länge sedan levt i mycket större samklang med människorna, har de senaste hundra åren dragit sig tillbaka i samband med industrialisering och bebyggelse av skog och natur. 

Trollväsen har inte längre lika mycket frihet att röra sig och leva som de en gång hade och det har uppstått misstro mellan människan och de mer världsanknutna varelserna.

 

Utöver troll och älvor, alfer och fauner; de varelser som en människa skulle kunna finna sig själv i konversation med, existerar såklart en hel del varelser av mer bestial natur.

Dessa är ofta ännu mer sällsynta än de mer språkliga väsen som då och då kan stötas på, men är inte mindre riktiga för det och i allra högsta grad inte mindre farliga.

Varbestar och illvättar kan stötas på i skogen om natten, vattendrag och sjöar kan vara hem till illasinnade väsen såsom bäckahästar och näckar.

 

Överlag så finns det mycket att utforska om de väsen och vidunder som vandrar på vår jord, men för den som vill veta mer så finns det redan en skattkammare av berättelser och myter att forska i. Fast, de är ju bara sagor, eller hur?

bottom of page